Müşteri Destek Hattı
0535 948 96 75
*Mesai Saatlerinde
SEPETİM
Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır
SİPARİŞLERİM
Bekleyen Ödemeniz Bulunmamaktadır
GİRİŞ  
Ücretsiz Üyelik  Parolamı Unuttum!    
Üyelik Onay E-Postası Gelmedi    
 
http://www.
 
 
 
Satın almak istediğiniz alan adının ismini yazıp, mevcut uzantılardan birini veya bir kaçını seçip sorgulayabilirsiniz.
   
http://www.
 
 
 
Transfer etmek istediğiniz alan adınızın ismini yazıp, alan adınıza ait uzantıyı seçip transfer edebilirsiniz.
" .com.tr " için gerekli belgeler :
 • Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.
  • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
  • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
   • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
   • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
   • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",
  • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
  • Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
  • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
  • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
  • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
  • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
  • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
  • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
  • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış  "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
  • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
  • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
  • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
  • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
  • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
  • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
  • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
  • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
  • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
  • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"
" .net.tr " için gerekli belgeler :

 • Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin iletilmesi yeterli olacaktır.

  • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
  • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
  • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).
" .kep.tr " için gerekli belgeler :

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) yetkilendirme belgesi.
" .org.tr " için gerekli belgeler :

 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

" .av.tr " için gerekli belgeler :

 • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.
 • ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

" .dr.tr " için gerekli belgeler :

 • Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.
 • Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.

" .adsoyad.com.tr " için gerekli belgeler :

 • Daha önce T.C. kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisi ile kullanıma sunulan "adsoyad.com.tr" alan adları 3 Haziran 2008 tarihinden itibaren, belge göndermeksizin tahsis edilmektedir.

  Bilindiği üzere halen bahsi geçen alan adı tahsislerinde, başvuru sahiplerinden, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisi talep edilmektedir. Ancak, 3 Haziran 2008 tarihinden itibaren, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Mernis Projesi" kapsamında, gerekli olan kimlik bilgilerine tarafımızca erişilebilecek olup, yapılacak olan elektronik başvuru sırasında (www.nic.tr), alan adı sahiplerinin T.C. kimlik numaralarının yazılması yeterli olmaktadır.

" .adsoyad.net.tr " için gerekli belgeler :

 • Daha önce T.C. kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisi ile kullanıma sunulan "adsoyad.com.tr" alan adları 3 Haziran 2008 tarihinden itibaren, belge göndermeksizin tahsis edilmektedir.

  Bilindiği üzere halen bahsi geçen alan adı tahsislerinde, başvuru sahiplerinden, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisi talep edilmektedir. Ancak, 3 Haziran 2008 tarihinden itibaren, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Mernis Projesi" kapsamında, gerekli olan kimlik bilgilerine tarafımızca erişilebilecek olup, yapılacak olan elektronik başvuru sırasında (www.nic.tr), alan adı sahiplerinin T.C. kimlik numaralarının yazılması yeterli olmaktadır.

" .k12.tr " için gerekli belgeler :

 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

" .bel.tr " için gerekli belgeler :

 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

" .gov.tr " için gerekli belgeler :

 • Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

" .edu.tr " için gerekli belgeler :

 • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

" .pol.tr " için gerekli belgeler :

 • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

" .tsk.tr " için gerekli belgeler :

 • Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

"BELGE GEREKTİRMEYEN ALAN ADLARI"

" .biz.tr " :

" .info.tr " :

" .tv.tr " :

" .web.tr " :

" .gen.tr " :

" .bbs.tr " :

 • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

" .name.tr " :

 • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.

" .tel.tr " :

 • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili urumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir. Alan adı alınırken Türkiye içerisinde kullanılan bir numara seçilmelidir. Örnek: 850220533.tel.tr

Daha önce T.C. kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisi ile kullanıma sunulan "adsoyad.com.tr", "adsoyad.biz.tr" ve "adsoyad.info.tr" alan adları 3 Haziran 2008 tarihinden itibaren, belge göndermeksizin tahsis edilmektedir.

Bilindiği üzere halen bahsi geçen alan adı tahsislerinde, başvuru sahiplerinden, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisi talep edilmektedir. Ancak, 3 Haziran 2008 tarihinden itibaren, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Mernis Projesi" kapsamında, gerekli olan kimlik bilgilerine tarafımızca erişilebilecek olup, yapılacak olan elektronik başvuru sırasında (www.nic.tr), alan adı sahiplerinin T.C. kimlik numaralarının yazılması yeterli olmaktadır.

Alan adı transferi 4 aşamadan oluşur,

1. Transfer kodunun edinilmesi

Alan adınızı bir firmadan başka bir firmaya transfer edebilmeniz için Transfer Kodu gereklidir. Bu kod sayesinde alan adınızı uluslararası alanda kayıt yapan firmalara kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Transfer kodunuzu edinmek için alan adınızın bulunduğu firmanın panelinden transfer kodunuzu edinebilirsiniz. Eğer panelinizde böyle bir seçenek yoksa firmanızla iletişime geçerek transfer kodu talebinde bulunabilirsiniz.

2. Transfer kilidinin açılması

Alan adlarının korunması için tescil edici firma alan adına bir kilit uygular. Transfer öncesi kullanıcı tescil edici firmadan bu kilidin kaldırılmasını istemelidir.

3. Transfer Kodunun yeni firmaya iletilmesi

Transfer kodunuzu edindiğinizde sıradaki işlem bu kod ile birlikte taşımak istediğiniz firmaya başvurmaktır. VizyonNET'te bu işlemi 'Alanadı Transfer' kısmından kolayca yapabilirsiniz.

4. Onay E-Postası

Bu adımda alan adınızı taşımak istediğiniz firma size onay e-postası gönderir. Bu e-posta alan adınızın kayıt bilgilerinde (whois) yazan e-posta adresine gelir. Bu e-posta'da size bir adet link ve şifre gönderilir ve o linke tıkladığınızda açılan sayfada; gerekli alanlara hem alan adınızın transfer kodunu girmeniz hemde e-posta yoluyla gönderilen şifreyi girmeniz istenir. bu adımlarıda tamamladıktan sonra alan adınız 5 gün içerisinde yeni kayıt firmanıza taşınacaktır. Bu süre zarfında alan adınızla ilgili işlem yapamayabilirsiniz.

Önemli Not: 5 günlük bekleme sonunda alan adını kaydeden mail adresine son bir onay maili gönderilir. Bu mail içeriği ile hiç bir işlem yapılmamalıdır.

Not: Alan adı transfer işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için bu işlemin, alan adı süresinin dolmasına 60 günden daha fazla süre varken yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Tüm hakları Vizyon Bilgi İletişim Ürünleri firmasına aittir. 1997 - 2024 © VizyonNet bir markasıdır.
alan adı, alanadı, barındırma, hazır site, kurumsal e-posta, arama motoru kayıt, yönlendirme, transfer, sunucu, domain, host, domain name, hosting, template, reseller, e-mail, search engine, server,webmail, web mail, vps, ucuz, kaliteli, etkili